DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Kẻ Thù Chính Ở Trong Ta

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 7/12/2012

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

KE THU CHINH O TRONG TA 01.mp3

10.83 MB

KE THU CHINH O TRONG TA 02.mp3

11.71 MB

KE THU CHINH O TRONG TA 03.mp3

7.25 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM