DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Biết Lắng Nghe

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ngày 10/30/2008

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Biet Lang Nghe_01.mp3

39.71 MB

Biet Lang Nghe_02.mp3

41.7 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM