DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Vô Thường

Giảng tại Chùa Quán Âm ngày 1/25/1999

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

VoThuong_01.mp3

1.37 MB

VoThuong_02.mp3

2.78 MB

VoThuong_03.mp3

2.59 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM