DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tu Một Chữ Nhớ

Giảng tại Chùa Quán Âm ngày 10/7/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TuMotChuNho_01.mp3

2.38 MB

TuMotChuNho_02.mp3

2.41 MB

TuMotChuNho_03.mp3

2.6 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM