DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Chết Sống

Giảng tại Thiền viện Trú Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 6/30/2010

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ChetSong_01.mp3

2.96 MB

ChetSong_02.mp3

2.99 MB

ChetSong_03.mp3

3.41 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM