DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đem Tâm Về Nhà

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 2/14/2010

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 NAM CAU HOI.mp3

3.55 MB

02 DUA TAM VE NHA.mp3

2.69 MB

03 DUA TAM VE NHA.mp3

2.37 MB

04 DUA TAM VE NHA.mp3

2.76 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM