DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đức Phật Ở Trong Ta

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 7/30/2007

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DucPhatOTrongTa 01.mp3

4.06 MB

DucPhatOTrongTa_ 03.mp3

4.81 MB

DucPhatOTrongTa_02.mp3

4.38 MB

DucPhatOTrongTa_04.mp3

3.75 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM