DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Phát Tâm Bồ Đề

Giảng tại Thiền tự Hư Vân - Hungary ngày 10/30/2009

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 PHAT TAM BO DE(05.10.2009)HU VAN THIEN TU.mp3

1.49 MB

02 PHAT TAM BO DE(05.10.2009)HU VAN THIEN TU.mp3

1.66 MB

03 PHAT TAM BO DE(05.10.2009)HU VAN THIEN TU.mp3

1.52 MB

04 PHAT TAM BO DE(05.10.2009)HU VAN THIEN TU.mp3

1.56 MB

05 PHAT TAM BO DE(05.10.2009)HU VAN THIEN TU.mp3

1.48 MB

06 PHAT TAM BO DE(05.10.2009)HU VAN THIEN TU.mp3

1.43 MB

07 PHAT TAM BO DE(05.10.2009)HU VAN THIEN TU.mp3

1.59 MB

08 PHAT TAM BO DE(05.10.2009)HU VAN THIEN TU.mp3

1.66 MB

09 PHAT TAM BO DE(05.10.2009)HU VAN THIEN TU.mp3

1.17 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM