DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Sức Mạnh Của Nghiệp

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử - Đà Lạt ngày 1/30/2007

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 SUC MANH CUA NGHIEP!!s.mp3

1.58 MB

02 SUC MANH CUA NGHIEP!!s.mp3

1.98 MB

03 SUC MANH CUA NGHIEP!!s.mp3

2.03 MB

04 SUC MANH CUA NGHIEP!!s.mp3

1.64 MB

05 SUC MANH CUA NGHIEP!!s.mp3

1.92 MB

06 SUC MANH CUA NGHIEP!!s.mp3

1.17 MB

07 SUC MANH CUA NGHIEP!!s.mp3

1.67 MB

08 TAC BACH CUA PT!!s.mp3

1.75 MB

09 LOI DAY CUA THAY!!s.mp3

1.39 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM