DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tam Nhân Phật Tánh

Giảng tại Chùa Phật Đạo - Đức Quốc ngày 10/30/2009

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Chánh Nhân Phật Tánh

1.65 MB

Chánh Nhân Phật Tánh (tiếp)

1.42 MB

Chánh Nhân Phật Tánh (tiếp)

1.18 MB

Duyên Nhân Phật Tánh

1.49 MB

Duyên Nhân Phật Tánh (tiếp)

1.17 MB

Liễu Nhân Phật Tánh

1.26 MB

Liễu Nhân Phật Tánh (tiếp)

1.4 MB

Liễu Nhân Phật Tánh (tiếp)

1.53 MB

Liễu Nhân Phật Tánh (tiếp)

1.15 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM