DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tu Tâm

Giảng tại Thiền viện Trúc Lamm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/24/2007

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Track 01 - Tu Tam!!s.mp3

4.67 MB

Track 02 - Tu Tam!!s.mp3

4.88 MB

Track 03 - Tu Tam .!!s.mp3

4.42 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM