DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thực Tại Sáng Ngời

Giảng tại Đạo tràng Thái Tuệ ngày 6.30.2001

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ThucTaiSangNgoi_01.mp3

3.57 MB

ThucTaiSangNgoi_02.mp3

2.33 MB

ThucTaiSangNgoi_03.mp3

2.69 MB

ThucTaiSangNgoi_04.mp3

2.26 MB

ThucTaiSangNgoi_05.mp3

2.73 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM