DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ý Chỉ Bất Lập Văn Tự

Giảng tại ĐẠO TRÀNG THÁI TUỆ ngày 9/30/2001

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

YChiBatLapVanTu_01.mp3

2.65 MB

YChiBatLapVanTu_02.mp3

2.74 MB

YChiBatLapVanTu_03.mp3

2.51 MB

YChiBatLapVanTu_04.mp3

3.13 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM