DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đâu Đâu Cũng Là Phật Pháp

Giảng tại ĐẠO TRÀNG TUỆ QUANG ngày 7/30/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DauDauCungLaPhatPhap_01.mp3

2.27 MB

DauDauCungLaPhatPhap_02.mp3

2.84 MB

DauDauCungLaPhatPhap_03.mp3

2.41 MB

DauDauCungLaPhatPhap_04.mp3

2.04 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM