DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Trở Lại Nguồn Tâm

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/25/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TroLaiNguonTam_01.mp3

1.37 MB

TroLaiNguonTam_02.mp3

2.78 MB

TroLaiNguonTam_03.mp3

2.59 MB

TroLaiNguonTam_04.mp3

2.07 MB

TroLaiNguonTam_05.mp3

1.39 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM