DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Chẳng Lầm Nhân Quả

Giảng tại Đạo Tràng Tuệ Tâm ngày 12/25/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ChangLamNhanQua_01.mp3

2.28 MB

ChangLamNhanQua_02.mp3

2.51 MB

ChangLamNhanQua_03.mp3

2.4 MB

ChangLamNhanQua_04.mp3

2.45 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM