DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tinh Thần Giác Ngộ Của Đạo Phật

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/25/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TinhThanGiacNgo_01.mp3

2.6 MB

TinhThanGiacNgo_02.mp3

2.52 MB

TinhThanGiacNgo_03.mp3

3.27 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM