DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Học Thiền Như Thế Nào?

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/25/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

HocThienNhuTheNao_01.mp3

2.41 MB

HocThienNhuTheNao_02.mp3

2.5 MB

HocThienNhuTheNao_03.mp3

1.49 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM