DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đêm Phổ Trà Tất Niên Tết Quý Tỵ 2013

Giảng tại Thiền viện Trúc lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 2/24/2013

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Pho tra 2013_1.mp3

4.7 MB

Pho tra 2013_2.mp3

4.65 MB

Pho tra 2013_3.mp3

4.77 MB

Pho tra 2013_4.mp3

5.02 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM