DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tại Sao Chúng Ta Có Mặt Trên Cõi Đời Này

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang ngày 7/1/2013

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

taisaochungtacomattrendoinay.mp3

11.64 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM