DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Chấp

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 7/1/2013

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

1- Chap.mp3

7.1 MB

2- Chap.mp3

7.18 MB

3- Chap.mp3

7.46 MB

4- Chap.mp3

8.96 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM