DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tự Tính Giác Ngộ

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/1/2013

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TuTinGiacNgo_01.mp3

4.56 MB

TuTinGiacNgo_02.mp3

5.03 MB

TuTinGiacNgo_03.mp3

3.25 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM