DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thế Gian Không Có gì Bảo Đảm

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang ngày 7/7/2014

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

THE GIAN KHONG CO GI BAO DAM.mp3

9.55 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM