DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ai thực tế hơn ai

Giảng tại TV. Chân Không ngày 2001-12-24

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

ĐỌC BÀI

TẢI XUỐNG

hoavouu6-page_68.pdf

0.69 MB

Ghi chú: Đề tài tôi nói hôm nay là Ai thực tế hơn ai? Trước khi vào đề tài tôi xin hỏi câu này, nếu người thấy tờ giấy trắng mà nói đen và ngược lại, tờ giấy đen mà nói trắng thì chúng ta đánh giá người đó thế nào? Đúng theo danh từ nhà Phật gọi là điên đảo, tức cái thấy lộn ngược, không đúng lẽ thật.

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM