DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Lý Thuyết và Thực Hành

Giảng tại Tại T.V. Trúc Lâm Phụng Hoàng ngày 17.08.2006 (24.7. Bính Tuất)

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

XEM

TẢI XUỐNG

LyThuyetVaThucHanh_1.mp4

334.05 MB

LyThuyetVaThucHanh_2.mp4

291.39 MB

LyThuyetVaThucHanh_3.mp4

249.1 MB

Ghi chú: Tại T.V. Trúc Lâm Phụng Hoàng

Nguồn: Các Phật Tử Hoa Kỳ

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM