DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục

Giảng tại T.V. Truc Lam - Da Lat ngày 05/27/1995

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

XEM

TẢI XUỐNG

TueTrungThuongSiNguLuc_01.utube

Not Available!

TueTrungThuongSiNguLuc_02.utube

Not Available!

TueTrungThuongSiNguLuc_03.utube

Not Available!

TueTrungThuongSiNguLuc_04.utube

Not Available!

TueTrungThuongSiNguLuc_05.utube

Not Available!

TueTrungThuongSiNguLuc_06.utube

Not Available!

TueTrungThuongSiNguLuc_07.utube

Not Available!

TueTrungThuongSiNguLuc_08.utube

Not Available!

TueTrungThuongSiNguLuc_09.utube

Not Available!

TueTrungThuongSiNguLuc_10.utube

Not Available!

TueTrungThuongSiNguLuc_11.utube

Not Available!

Nguồn: Cac Phat Tu Hoa Ky

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM