Danh mục
Kinh Sách & Thi Kệ Tham khảo
 

STT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

NGÀY UPLOAD

1

101 Câu Chuyện Thiền

Trúc Thiên dịch

 

2

Bá Trượng Ngữ Lục

Thích Duy Lực dịch

 

3

Chữ tu trong đạo Phật

Thích Thiện Siêu

 

4

Kinh thủ lăng nghiêm tông thông 

Nhẫn Tế Thiền Sư

 

5

Nhiếp luận

Thích Trí Quang dịch

 

6

Những câu hỏi thông thường trong đạo Phật

Thích Thiện Châu

 

7

Phật học phổ thông

Thích Thiện Hoa

 

8

Phổ môn giảng lục

Pháp Sư Bảo Tịnh

 

9

Sách quư (1), (2)

Thích Thiện Hoa

 

10

Sáu cửa vào động Thiếu Thất

Trúc Thiên dịch

 

11

Tiếu dă không tập.

Hạnh Chiếu

30.01.2004

12

Trung luận

Thích Viên Lư dịch

 

13

Yếu chỉ trung quán luận

Thích Duy Lực