101 CÂU CHUYỆN THIỀN

MỤC LỤC

v    Lời Đầu Sách.

v    Phần 1: Từ Chuyện 1 ? 25.

1. Một Cốc Trà.

2. Tìm Thấy Viên Ngọc Trên Ðường Bùn.

3. Thật Vậy Sao?

4. Vâng Lời.

5. Nếu Yêu, Hãy Yêu Công Khai.

6. Không Có Lòng Nhân.

7. Lời Rao.

8. Những Cuộn Sóng Lớn.

9. Mặt Trăng Không Thể Bị Ðánh Cắp Ðược.

10. Bài Thơ Cuối Của Hoshin.

11. Câu Truyện Về Nàng Shunkai.

12. Ông Tầu Vui Vẻ. (Hay Ông Thần Tài -- LND.)

13. Một Ông Phật.

14. Con Ðường Bùn Lầy.

15. Shoun Và Mẹ.

16. Không Xa Cõi Phật.

17. Lời Dạy Dè Xẻn.

18. Ngụ Ngôn.

19. Nhất Ðế.

20. Lời Mẹ Dạy.

21. Tiếng Vỗ Của Một Bàn Tay.

22. Tim Ta Nóng Như Lửa.

23. Sự Ra Ði Của ESHUN.

24. Tụng Kinh.

25. Ba Ngày Nữa.

v    Phần 2: Từ Chuyện 26 ? 50.

26. Tranh Biện Ðể Ðược Tạm Trú.

27. Giọng Nói Của Hạnh Phúc.

28. Hãy Tự Mở Kho Báu Của Mình.

29. Không Nước, Không Trăng.

30. Tấm Danh Thiếp.

31. Mọi Thứ Ðều Là Thượng Hảo Hạng.

32. Thời Giờ Là Châu Báu.

33. Bàn Tay Của MOKUSEN.

34. Một Nụ Cười Trong Ðời.

35. Mưa Hoa.

36. Mỗi Phút Ðều Là Thiền.

37. An Tống Kinh Ðiển.

38. Sự Nghiệp Của GISHO.

39. Ngủ Trưa.

40. Trong Cõi Mộng.

41. Thiền Của JOSHU.

42. Câu Trả Lời Của Người Chết.

43. Thiền Trong Ðời Của Một Người Hành Khất.

44. Kẻ Cướp Trở Thành Môn Ðồ.

45. Ðúng Và Sai.

46. Cỏ Cây Giác Ngộ Như Thế Nào?

47. Người Nghệ Nhân Tham Lam.

48. Tỷ Lệ Chính Xác.

49. Phật Mũi Ðen.

50.

v    Phần 3: Từ Chuyện 51 ? 75.

51. Ðậu Phụ (Ðậu Hủ) Chua.

52. Anh Sáng Của Ngươi Có Thể Tắt.

53. Thí Chủ Nên Cám Ơn.

54. Chúc Thư.

55. Trà Sư Và Kẻ Thích Khách.

56. Chánh Ðạo.

57. Cửa Thiên Ðường.

58. Bắt Giam Tượng Phật.

59. Những Chiến Sĩ Nhân Ðạo.

60. Ðường Hầm.

61. GUDO Và Hoàng Ðế.

62. Trong Tay Ðịnh Mệnh.

63. Sát Sanh.

64. Mồ Hôi Của Kasan.

65. Chế Ngự Con Ma.

66. Bầy Con Của Hoàng Thượng.

67. Ngươi Ðang Làm Gì! Thầy Ðang Nói Gì!

68. Một Tiết Tấu Của Thiền.

69. Nuốt Thẹn.

70. Vật Quý Nhất Trên Ðời.

71. Học Im Lặng.

72. Sứ Quân Ngu Ðần.

73. Mười Vị Kế Thừa.

74. Hối Cải Thực Sự.

75. Nóng Giận.

v    Phần 4: Từ Chuyện 76 ? 101.

76. Tâm Ðá.

77. Không Vướng Mắc Vào Bụi Trần.

78. Phồn Thịnh Thật Sự.

79. Lư Hương.

80. Phép Lạ Thực.

81. Hãy Ngủ Ði!

82. Không Có Gì Hiện Hữu.

83. Không Làm Không Ăn.

84. Bạn Thật Sự. (Hay Bá Nha Tử Kỳ - LND.)

85. Ðến Lúc Phải Chết.

86. Phật Sống Và Thợ Làm Bồn Tắm.

87. Ba Hạng Ðệ Tử.

88. Làm Sao Làm Một Bài Thơ Chữ Hán.

89. Ðối Thoại Thiền.

90. Cú Ðập Chót.

91. Mùi Kiếm Của BANZO.

92. Thiền Khơi Lửa.

93. Thiền Của Người Kể Chuyện.

94. Ði Ðêm.

95. Thư Cho Người Sắp Chết.

96. Một Giọt Nước.

97. Dạy Chỗ Rốt Ráo.

98. Không Vướng Mắc.

99. Dấm Của TOSUI.

100. Ngôi Chùa Yên Tĩnh.

101. Thiền Của Phật.

 

hõg

 
 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM