VÀI VẤN ĐỀ PHẬT PHÁP
H.T THÍCH THANH TỪ


[lời nói đầu] [p1] [p2] [p3] [p4] [p5] [p6]


LỜI NÓI ĐẦU

Sở dĩ tôi cho ra tập sách này, do những buổi giảng của tôi gần đây, được một Phật tử ghi lại đầy đủ và gởi đến nhờ tôi xem và sửa hộ. Thấy sẵn có duyên thuận tiện, tôi mới nẩy ra ý định cho in để phổ biến.

Đã là những bài giảng nên có tính cách phổ thông hơn là nghiên cứu. Mặc dù có mang vài đề tài có tính cách triết học, nhưng tôi vẫn giảng giải nghiêng cứu về chiều đạo đức nhiều hơn.

Theo nhận xét của tôi, đức Phật nói một bài Kinh nào cũng hướng về chiều xây dựng con người đầy đủ đức hạnh và vượt ra ngoài vòng trói buộc của phiền não xấu xa. Tuy có những trường hợp Ngài đề cập đến triết học, nhưng chung quy đều nhằm thực sự lợi ích con người. Do đó, tôi không ngại lấy sự xây dựng đạo đức làm căn bản, khi nói vài vấn đề có liên hệ triết học.

Quyển sách này được đến tay quý độc giả, tôi cảm thấy hân hoan nhớ lại công phu biên chép kỹ càng của một Phật tử đã giúp tôi hình thành một Phật sự.

Chùa HUỆ NGHIÊM Mùa An Cư  2508 P.L

THÍCH THANH TỪ

? 

 
 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM