Danh mục
Kinh Sách & Thi Kệ của Hoà Thượng Thích Thanh Từ.
DANH MỤC TIỂU ĐỀ

STT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

 Ai thực tế hơn ai

Hoa Vô Ưu 6
2

An Lạc Sau Khi Bứng Gốc Khổ Đau.

Xuân Trong Cửa Thiền 123
3

Ba Điều căn Bản Của Người Tu Phật.

Hoa Vô Ưu 1
4

Bài Kinh Bát-nhă. (Tất niên Đinh Măo-1988)

Xuân Trong Cửa Thiền 123
5

Bài Kinh Tu Nhàn Đề

 
6

Bài pháp đầu tiên của đức Phật

 
7

Bản Chất Đạo Phật Bi Quan Hay Lạc Quan?

Hoa Vô Ưu Tập 9
8

Bản Ngă Là Gốc Của Đau Khổ Và Bất Công

Tu là Chuyển Nghiệp
9

Bi Và Trí.

Đâu Là Chân Hạnh Phúc
10

Biệt Nghiệp Và Đồng Nghiệp.

Tu là Chuyển Nghiệp
11

Biểu tượng hoa sen

Xuân Trong Cửa Thiền 4
12

B́nh Thường Tâm Thị Đạo

Xuân Trong Cửa Thiền 123
13

Bỏ Tất Cả Là Được Tất Cả.

Hoa Vô Ưu 2
14

Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả

Bước Đầu Học Phật
15

Bồi Dưỡng Cho Lớp Giảng Sư.

Hoa Vô Ưu Tập 9
16

Cái Ǵ Rồi Cũng Đến, Đến Rồi Qua, Qua Rồi Mất.

Xuân Trong Cửa Thiền 123
17

Chân Lư Tương Đối.

Bước Đầu Học Phật
18

Chân Lư Tuyệt Đối.

Bước Đầu Học Phật
19

Chánh Báo Và Y Báo.

Tu là Chuyển Nghiệp
20

Chánh Tín Và Mê Tín.

Hoa Vô Ưu 1
21

Chấp Là Gốc Đấu Tranh Là Nguồn Đau Khổ.

Bước Đầu Học Phật
22

 Chén Trà Khai Mạc. (Tất niên Bính Dần-1987)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3

23

 Chỉ  Ông Chủ.

 Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20
24

 Chỉ tâm yếu cho người tu thiền
 Chỉ tâm yếu cho người tu thiền (Bài dịch)

 
25

 Chỗ Đồng Khác Giữa Phật Học Và Khoa Học.

Hoa Vô Ưu Tập 7
26

Chỗ gặp gỡ và không gặp gỡ giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông

Nguồn an Lạc
27

 Cho người già bệnh (Anh - Việt)

Hoa Vô Ưu 3
28

 Chữ “Tức” Trong Phật Giáo Đại Thừa.

 Bước Đầu Học Phật
29

Chữ không trong bài kinh bát nhă

Hoa Vô Ưu 3
30

 Chúng ta đi chùa để cầu xin hay để tu học theo Phật.

 Nguồn An Lạc
31

 Có Pháp Môn Nào.

 Trên Con Đường Thiền
32

 Cội  Nguồn Thiền Tông.

Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20 
33

Cội Gốc Sanh Tử và Niết Bàn

 
34

Con đường mười nghiệp lành

 
35

 Con người bất tử

 
36

 Con Người Hạnh Phúc - Đức hỉ xả. (Xuân Mậu Ngọ-1978)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3

37

 Cốt lơi Đạo Phật

 Bước Đầu Học Phật
38

 Cúng Dường Tam Bảo.

 Bước Đầu Học Phật
39

 Cuộc Đời Là Mâu Thuẫn.

 Trọn Một Đời Tôi
40

 Cuộc Đời Tương Đối Mà.

Cành Lá Vô Ưu

41

 Cương Yếu Để Tu.

Hoa Vô Ưu Tập 2
42

 Đăi Cát T́m Vàng.

Hoa Vô Ưu Tập 4

43

 Đạo Lư Vô Ngă.

Vài Vấn Đề Phật Pháp 
44

 Đạo Phật

 Bước Đầu Học Phật
45

 Đạo Phật bi quan hay lạc quan?

 
46

 Đạo phật là b́nh đẳng tự do tuyệt đối.

 Hoa Vô Ưu Tập 5
47

 Đạo Phật là đạo diệt khổ

 Hoa Vô Ưu Tập 4
48

 Đạo Phật là đạo B́nh đẳng – Tự do – Tuyệt đối

 
49

 Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ.

 Hoa Vô Ưu Tập 4
50

Đạo Phật Là Đạo Như Thật.

 Hoa Vô Ưu Tập 3
51

 Đạo phật là đạo yêu đời

Hoa Vô Ưu Tập 5 
52

 Đạo Phật Với Tuổi Trẻ.

 Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
53

 Đạo Phật Nói Thẳng Lẽ Thật.

 Hoa Vô Ưu Tập 4
54

 Đạo Phật Thực Tế Không Huyền Hoặc.

 Hoa Vô Ưu Tập 10
55

 Đâu là Chân Hạnh Phúc.

 Đâu Là Chân Hạnh Phúc
56

 Đêm Trừ Tịch Năm Giáp Dần-1974. 

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3

57

 Đi Chùa Lễ Phật.

 Bước Đầu Học Phật
58

 Đời tu của tôi. (Tất niên Tân Mùi 1992)

   Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4
59

 Đức Di Lặc - Qua H́nh Ảnh Và Ư Nghĩa của Ngài

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3

60

 Đức Di-lặc Và Ư Nghĩa Sáu Đứa Bé. (Xuân Đinh Tỵ-1977) 

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3

61

 Đức Hỉ Xả.

 Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
62

 Đức Phật Là Bậc Thầy Các Nhà Khoa Học.

 Cành Lá Vô Ưu
63

 Đức phật Là Bậc Vô Thượng Y Vượng.

 Hoa Vô Ưu Tập 3
64

 Đức Thanh Tịnh.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ. 
65

 Đức Tinh Tấn.

 Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
66

 Đức Từ Bi Và Nhẫn Nhục.

 Hoa Vô Ưu Tập 2
67

 Đức Tự Tín Của Người Phật Tử.

Hoa Vô Ưu Tập 1
68

 Đức Phật là Vị Thầy Dẫn Đường ...

 
69

 Đường Lối Tu Theo Đạo Phật.

Hoa Vô Ưu Tập 10
70

 Đường Lối Tu Thiền Thiền Tông Việt Nam.

 Hoa Vô Ưu Tập 3
71

 Đường Lối Tu Thiền.

 Hoa Vô Ưu Tập 5
72

 Đường lối tu của thiền viện Trúc Lâm

 
73

 Gần Xa Niết Bàn

 Đâu Là Chân Hạnh Phúc
74

 Gặp nhau giữa Thiền Tông và Thiền của Giáo Lư Nguyên Thủy

 
75

 Giác Ngộ Pháp Ǵ Ứng Dụng Tu Ngũ Thừa Phật Giáo.

Bước Đầu Học Phật 
76

 Giải Thoát Là Cốt Lơi Của Đạo Phật.

Hoa Vô Ưu Tập 7
77

 Gian Lao Không Làm Ta Nhục Trí.

 Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
78

 Giáo Lư Tối Thượng.

 Hoa Vô Ưu Tập 7
79

 Giới thiệu đường lối tu thiền của Phật giáo.

 
80

 Hạnh Nhẫn Nhục.

Tu Là Chuyển Nghiệp
81

 Hạt Chuỗi Mộng Ngày Qua Mất, Nghiệp Thiện Ác C̣n (Tất Niên Ất Măo-1975)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3

82

 Hoa hay là rác?

Hoa Vô Ưu Tập 6
83

 Ḥa Quang Đồng Trần. (Tất niên Đinh Măo-1988)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3

84

 Hoa Sen Trong Bùn.

Bước Đầu Học Phật
85

 Hoài Băo Của Tôi.

Trọn Một Đời Tôi
86

 Hiễn Tông Kư

 
87

 Học mà không tu là đăy sách - Tu mà không học là tu mù

 
88

 Học Phật bằng cách nào?

 Bước Đầu Học Phật
89

 Hồi Đầu Thị Ngạn.

Hoa Vô Ưu Tập 5
90

 Hồi Quang Phản Chiếu - Phản Quan Tự Kỷ.

Hoa Vô Ưu Tập 9
91

 Ḥn Ngọc Họ Ḥa. (Tất niên 1979) 

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3

92

 Ḥn ngọc quí trong núi lửa. (Tết Nhâm Thân 1992, Tăng Ni)

   Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4
93

 Khóa lễ Bát Nhă

 
94

 Khéo chọn con đường tốt.

Hoa Vô Ưu Tập 6
95

 Khổ vui qua con mắt kẻ mê người tỉnh. (Xuân Canh Ngọ 1990, Buổi nói chuyện với Phật tử)

    Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4
96

 Khổ Vui Qua Mắt Kẻ Mê Người Tỉnh.

 Đâu Là Chân Hạnh Phúc
97

 Khuyên Gắng Tu Hành.

Hoa Vô Ưu Tập 7
98

 Làm Sao Bỏ Được Tham-Sân-Si.

 Đâu Là Chân Hạnh Phúc
99

 Làm sao tu theo Phật

 Bước Đầu Học Phật
100

 Lợi Ích Của Tu Thiền.

 Hoa Vô Ưu Tập 7
101

 Lục Ḥa.

 Hoa Vô Ưu Tập 9
102

 Lục tặc lục thông

Hoa Vô Ưu 1
103

 Lễ Giổ Tổ Cố Ḥa Thượng Thích Thiện Hoa Lần Thứ 28.

 Hoa Vô Ưu Tập 5
104

 Ḷng Tin Của Người Con Phật.

 Hoa Vô Ưu Tập 9
105

 Luân Hồi.

 Bước Đầu Học Phật
106

 Mê Tín Chánh Tín.

 Bước Đầu Học Phật
107

 Mê Và Giác.

Hoa Vô Ưu Tập 10
108

 Ḿnh là cái ǵ? 

Nguồn An Lạc
109

 Ḿnh Yêu Ai Nhất ?

 
110

 Một chữ xả

Nguồn An Lạc
111

 Một Mùa Xuân Hạnh Phúc.  

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3

112

 Một Ngọn Núi Ba Con Đường.

Hoa Vô Ưu Tập 7

113

 Một Vài Quan Niệm Của Phật Tử.

 Vài Vấn Đề Phật Pháp
114

 Mùa Xuân Di-lặc. (Xuân Bính Th́n-1976)

 Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3
115

 Mùa Xuân Miên Viễn. (Xuân Đinh Măo-1987) 

 Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
116

 Mục Đích Của Tôi.

 Trọn Một Đời Tôi
117

 Mục đích tu thiền.

 Hoa Vô Ưu Tập 6
118

 Mười Điều Tâm Niệm.

 Bước Đầu Học Phật
119

 Năm Kỷ Tỵ Nói Chuyện Rắn. 

 Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
120

 Ngày Xuân qua các Thiền sư Việt Nam. (Xuân Canh Ngọ 1990, Tăng Ni)

     Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4
121

 Nghi Thức Toạ Thiền

 
122

 Nghiệp Báo.

Bước Đầu Học Phật
123

 Nghiệp Dẫn Luân Hồi Trong Lục Đạo.

Tu Là Chuyển Nghiệp
124

 Nghiệp duyên.

 Hoa Vô Ưu Tập 6
125

 Nghiệp Thức Và Tánh Giác.

 Hoa Vô Ưu Tập 10
126

 Nghiệp Từ Đâu Mà Ra.

 Hoa Vô Ưu Tập 1
127

 Ngỗng chúa uống sữa chừa nước

Nguồn an Lạc
128

 Ngũ Giới.

Bước Đầu Học Phật
129

 Người Biết Tu Phật Th́ Rất Nhẹ Nhàng, Thảnh Thơi.

 Hoa Vô Ưu Tập 1
130

 Người Khéo Tu Phật Sẽ Được B́nh An Hạnh Phúc.

 Hoa Vô Ưu Tập 2
131

 Người Leo Núi.

 Hoa Vô Ưu Tập 8
132

 Người mê kẻ tỉnh, thương ḿnh khác nhau chỗ nào?  

 Hoa Vô Ưu Tập 6
133

 Người tu Phật là người t́m về nguồn an lạc giải thoát.

 Nguồn An Lạc
134

 Người Tu Phật Phải Là Kẻ Chán Đời Chăng?

 Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
135

 Nguồn gốc của đạo Phật.

Nguồn An Lạc 
136

 Nguồn gốc tu hành của Phật

Hoa Vô Ưu 5
137

 Nguồn Gốc Mê Tín.

 Cành Lá Vô Ưu
138

 Nguồn Gốc Phật Pháp. (Tất niên năm Ất Sửu-1986)

  Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
139

 Nguồn Gốc Yêu Đời Và Chán Đời.

Đâu Là Chân Hạnh Phúc
140

 Nguồn Vui Lâu Dài.

Hoa Vô Ưu Tập 10
141

 Nguyện Vọng Của Tôi.

 Trọn Một Đời Tôi
142

 Nhân Sinh Quan Phật Giáo.

Vài Vấn Đề Phật Pháp
143

 Nhân Thừa Và Bồ Tát Thừa.

 Hoa Vô Ưu Tập 8
144

 Những Cái Vui Trong Đạo Phật (Xuân Canh Thân-1980)  

 Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
145

 Những chướng nạn của đức Phật (Tất niên Canh Ngọ 1991)

     Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4
146

 Những Điều Cần Biết Trong Sự Tu Hành.

     Hoa Vô Ưu Tập 9
147

 Những Niềm Vui Chân Thật. (Xuân Mậu Th́n-1988)

  Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
148

 Những trở ngại là chướng duyên hay thắng duyên

 Hoa Vô Ưu Tập 3
149

 Niềm Vui Đầu Xuân

 
150

 Nói Chuyện Về Thiền Tông Tại Đại Học Khoa Học Xă Hội Và Nhân Văn Tp.Hồ Chí Minh.

Hoa Vô Ưu Tập 2
151

 Nói chuyện với lớp giảng sư TP. Hồ Chí Minh.

 Nguồn An Lạc
152

 Nụ Cười Bất Diệt.

 Cành Lá Vô Ưu
153

 Nước Có Dậy Sóng Không?

 Cành Lá Vô Ưu
154

 Ông Phật Hay Ông Bụt.

 Hoa Vô Ưu Tập 9
155

 Ông Thiện Và Ông Ác.

 Hoa Vô Ưu Tập 10
156

 Phá Rừng Tre Gai.

 Cành Lá Vô Ưu
157

 Phản Quang Tự Kỷ Bổn Phận Sự Bất Tùng Tha Đắc.

 Hoa Vô Ưu Tập 2
158

 Phăng T́m Cội Gốc Của Đạo Phật.

 Hoa Vô Ưu Tập 4
159

 Pháp môn không hai. (Xuân Giáp Tư-1984) 

  Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
160

 Pháp Phật Là Thuốc Trị Tâm Bệnh Của Chúng Sanh.

 Trọn Một Đời Tôi
161

 Pháp tu căn bản của hệ Nam tông và Bắc tông

 Hoa Vô Ưu Tập 4
162

 Pháp Tu Căn Bản Của Phật Tử. (Phật Pháp Hóa Nhân Gian)

Bước Đầu Học Phật
163

 Phần Phật sự.

 Trách Vụ Phật Tử Tại Gia
164

 Phần Tu Tập.

 Trách Vụ Phật Tử Tại Gia

165

 Phật Giáo Độ Sanh.

Bước Đầu Học Phật
166

 Phật Giáo Hửu Ích Hay Vô Ích.

Trách Vụ Phật Tử Tại Gia 
167

 Phật Giáo Thiền Tông Thực Tế Đến Không Ngờ.

 Hoa Vô Ưu Tập 8
168

 Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam.

 Hoa Vô Ưu Tập 9
169

 Phật Pháp là thiết thực,...

 
170

 Phật hóa hữu duyên nhân.

 Hoa Vô Ưu Tập 6
171

 Phật Là Ǵ?

Bước Đầu Học Phật
172

 Phật pháp thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy. (Xuân Bính Dần-1986)

  Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
173

 Phật Pháp Trị Tận Gốc Tâm Bệnh.

Hoa Vô Ưu Tập 2
174

 Phật Tử Tại Gia Phổ Biến và Linh Động Phật Giáo.

 Trách Vụ Phật Tử Tại Gia
175

 Phương Pháp Lập Nghiệp Vĩnh Cửu.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
176

 Phương Pháp Toạ Thiền

 
177

 Phương Pháp Tu Của Thiền Viện Chân Không.

Trên Con Đường Thiền 
178

 Phương Pháp Tu Tịnh Độ Tông Và Thiền Tông.

Hoa Vô Ưu Tập 10 
179

 Ra Khỏi  Hầm Lửa. (Tết Nguyên Đán năm Kỷ Tỵ-1989) 

 Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
180

 Sách Tấn Tu.

 Trên Con Đường Thiền
181

 Sám Hối.

Bước Đầu Học Phật
182

 Sáng Việc Lớn.

  Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
183

 Sanh Tử Sự Đại. (Đêm trừ tịch cuối năm Canh Thân-1980) 

 Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
184

 Số Mạng Nghiệp Báo Đồng Hay Khác?

 Bước Đầu Học Phật
185

 Sơn Thất Cảm Hứng

 
186

 Suy nghĩ về thế kỷ mới của người tu Phật.

 Nguồn An Lạc
187

 Tài Sản Không Bao Giờ Mất.

Hoa Vô Ưu Tập 7
188

 Tại Sao Chúng Ta Phải Ngồi Thiền.

Hoa Vô Ưu Tập 4
189

 Tại sao Chúng Ta Phải Tu Thiền ?

 
190

 Tại Sao Người Phật Tử Phải Tụng Kinh, Niệm Phật, Tŕ Chú Và Tọa Thiền?

Hoa Vô Ưu Tập 9
191

 Tại Sao Tôi Chủ Trương Khôi Phục Phật Giáo Đời Trần?

 Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi
192

 Tại Sao Tôi Tu Theo Đạo Phật?

 Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi
193

 Tại Sao Tôi Tu Thiền?

 Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi
194

 Tâm B́nh Thường Là Đạo.

Trên Con Đường Thiền
195

 Tam Độc.

Bước Đầu Học Phật
196

 Tâm Hạnh Người Tu. (Tất niên Giáp Tư-1985)  

 Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
197

 Tam Huệ Học – Tam Vô Lậu Học.

 Hoa Vô Ưu Tập 1
198

 Tam Qui.

 Bước Đầu Học Phật
199

 Tánh Không và Chân Không.

Hoa Vô Ưu Tập 4 
200

 Tánh Không Và Chân Không.

 Hoa Vô Ưu Tập 2
201

 Tập Nghiệp.

 Hoa Vô Ưu Tập 8
202

 Tất Cả Pháp Không Cố Định.

 Cành Lá Vô Ưu
203

 Thân Người Khó Được.

  Hoa Vô Ưu Tập 8
204

 Thần thông bất năng địch nghiệp.

Hoa Vô Ưu Tập 6
205

 Thần Thông Và Nghiệp Lực.

Tu Là Chuyển Nghiệp
206

 Thấy Thân Giả Dối Có Phải Quan Niệm Chán Đời Chăng?

Bước Đầu Học Phật
207

 Thanh Niên Với Việc Đi Chùa.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
208

 Thế gian chú tâm vào việc nhỏ, bỏ việc lớn.

Hoa Vô Ưu 5
209

 Thế Nào Là Anh Hùng?

 Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
210

 Thế Nào Là Phật Pháp?

Bước Đầu Học Phật
211

 Thiền Tông Là Cội Gốc Của Đạo Phật.

Hoa Vô Ưu Tập 5
212

 Thiền Tông Là Cội Gốc Của Đạo Phật.

Hoa Vô Ưu Tập 4
213

 Thiền Tông Và Kinh Điển Không Hai.

Hoa Vô Ưu Tập 7
214

 Thiền Tông Việt Nam Cuồi Thế Kỷ 20.

 Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20
215

 Thiền Và Thắng Trí.

Trên Con Đường Thiền
216

 Thuyết Luân Hồi.

Hoa Vô Ưu Tập 8
217

 Tiệc Trà Cuối Năm. (Tất niên Mậu Th́n-1989)

  Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
218

 T́m Chân lư

 
219

 T́m Lại Ḿnh, Biết Được Ḿnh Là Trên Hết. (Tất niên Mậu Th́n-1989)

 Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
220

 T́m Ngọc Như Ư

 
221

 Tín Tâm

 Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
223

 Tinh Thần Giác Ngộ Của Đạo Phật Qua Ngày Lễ Vu Lan.

Bước Đầu Học Phật
224

 Tinh Thần Giải Thoát Trong Giáo Lư Phật-đà. (Xuân Mậu Th́n-1988)

 Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
225

 Tinh thần hiếu thảo - ngày Vu Lan Tự Tứ.

 
226

 Tinh Thần Tự Do Của Phật Giáo.

Vài Vấn Đề Phật Pháp
227

 Tinh Thần Tự Do Trong Đạo Phật.

Hoa Vô Ưu Tập 9
228

 Tinh Thần Xuất Trần Của Đạo Phật.

Hoa Vô Ưu Tập 8
229

 T́nh Thương Sẽ Không C̣n Khi Người Ta Cần Ngon Miệng.

 Cành Lá Vô Ưu
230

 Tổ Sư Thiền.

Hoa Vô Ưu Tập 10
231

 Tội Phước.

Bước Đầu Học Phật
232

 Trách Vụ Tăng Ni Đối với Cư sĩ.

 Trách Vụ Phật Tử Tại Gia
233

 Tri Thức Và Trí Tuệ.

 Hoa Vô Ưu Tập 8
234

 Trọng Trách Người Tu Phật (Tất niên Kỷ Tỵ 1990)

     Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4
235

 Tứ Ân Trong Ư Chí Hiếu Tu.

    Hoa Vô Ưu Tập 10
236

 Từ Bi.

Bước Đầu Học Phật 
237

 Từ bi và trí tuệ.

 Nguồn An Lạc
238

 Tu Ba Nghiệp.

Hoa Vô Ưu Tập 7
239

 Tu Có Chuyển Được Nhân Quả Không.

 Tu Là Chuyển Nghiệp
240

Tu dừng, chuyển và sạch nghiệp

Hoa Vô Ưu 3
241

Tu Hành Phải Tinh Tấn.

Hoa Vô Ưu Tập 10
242

 Tu Là Cầu B́nh An Hay Sửa Đổi Xấu Thành Tốt?

 Cành Lá Vô Ưu
243

 Tu Là Chuyển nghiệp Là Dẹp Bỏ Tham Sân Si.

 Hoa Vô Ưu Tập 3
244

 Tu Là Hiền. 

Tu Là Chuyển Nghiệp
245

 Tu Là Nguồn hạnh Phúc.

 Hoa Vô Ưu Tập 3
246

 Tu Thiền.

 Hoa Vô Ưu Tập 7
247

 Tu Trong Mọi Hoàn Cảnh.

Bước Đầu Học Phật 
248

 Tu Trước Khổ Sau Vui.

Tu Là Chuyển Nghiệp
249

 Tuổi Trẻ Với Hạnh Nhẫn Nhục.

 Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
250

 Tuổi Trẻ Với Ḷng Từ Bi.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
251

 Tuổi Trẻ Với Vấn Đề Diệt Dục.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
252

 Tuổi Trẻ Với Vấn Đề Giải Thoát.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
253

 Tuổi Trẻ Với Vấn Đề Hổ Thẹn.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
254

 Tuổi Trẻ Với Vấn Đề Trí Tuệ.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
255

 Tượng Bồ-tát Đại Thế Chí.

Thâm Ư Qua H́nh Tượng Phật, Bồ Tát
256

 Tượng Bồ-tát Địa Tạng.

Thâm Ư Qua H́nh Tượng Phật, Bồ Tát
257

 Tượng Bồ-tát Phổ Hiền.

Thâm Ư Qua H́nh Tượng Phật, Bồ Tát
258

 Tượng Bồ-tát Quán Thế Âm.

Thâm Ư Qua H́nh Tượng Phật, Bồ Tát
259

 Tượng Bồ-Tát Văn Thù Sư Lợi.

Thâm Ư Qua H́nh Tượng Phật, Bồ Tát
260

 Tượng Đức Di Lặc.

Thâm Ư Qua H́nh Tượng Phật, Bồ Tát
261

 Tượng Phật A Di Đà.

Thâm Ư Qua H́nh Tượng Phật, Bồ Tát
262

 Tượng Phật Thích Ca Mâu ni.

Thâm Ư Qua H́nh Tượng Phật, Bồ Tát
263

 Tùy Duyên Bất Biến. 

 Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
264

 Tuỳ Duyên Nhi Bất Biến.

Hoa Vô Ưu Tập 4
265

 Tùy Hỷ Công Đức.

Vài Vấn Đề Phật Pháp
266

 Uống Nước Nhớ Nguồn

 
267

 Ước Nguyện Đầu Xuân

 
268

 Vài Quan Niệm của Người Tu Phật

 
296

 Vấn Để Then Chốt Của Người Tu Phật. 

 Vài Vấn Đề Phật Pháp
270

 Vào Cổng Nhà Thiền.

Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20
271

 Vào Cửa Không.

Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20
272

 Vẻ đẹp tuyệt trần. (Xuân Tân Mùi, Tăng Ni)

 Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4
273

 Vô Minh.

 Hoa Vô Ưu Tập 3
274

 Vô Sư Trí Vi Tôn.

Hoa Vô Ưu Tập 1
275

 Vu lan - ngày Tự tứ.

 
276

 Vui nào tạm bợ, vui nào chân thật.

 Hoa Vô Ưu Tập 6
277

 Xuân Miên Viễn.

Trên Con Đường Thiền
278

 Xuân Nhâm Thân nói chuyện con khỉ. (chúc Tết Phật tử ,1992)

      Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4
279

 Xuân Tinh Tấn.  

 Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
280

 Xuân Trong Cửa Thiền.

  Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 
281

 Ư nghĩa của tượng Phật Thích Ca Mâu Ni.

 
282

 Ư Nghĩa Chữ Huệ Quang.

 Hoa Vô Ưu Tập 5
283

 Ư nghĩa chữ tu.

 Hoa Vô Ưu Tập 6
284

 Ư Nghĩa Phẩm Thí Dụ Trong Kinh Pháp Hoa

 
285

 Ư nghĩa xuất gia - Tam Tuệ - Tam Vô Lậu Học

Hoa Vô Ưu Tập 5

-- 3079 lines listed